הסכם ממון

זהו לא סוד כי במדינת ישראל אחוז הגירושין עולה באופן מתמיד וזוגות רבים בטווח זמנים כזה או אחר מסיימים את מערכת יחסיהם במדרגות הרבנות או בתי משפט. באופן טבעי, כאשר מערכת יחסים בין בני זוג מסתיימת עולות וקמות שאלות שונות בהקשר לרכוש שצברו יחד דהיינו הרכוש המשותף.

מעבר לרכוש המשותף אשר צברו בני הזוג במהלך שנות נשואיהם, ישנו אף את הרכוש אשר כל אחד ואחת מבני הזוג הביאו עמם טרם הנישואין אל התא המשפחתי, רכוש אשר צברו ועמלו עליו בכוחות עצמם. כפי שנראה במאמר זה, הסכם ממון נועד להסדיר את מערכת היחסים הכלכלית בין בני הזוג אם וכאשר יחליטו לסיים את מערכת יחסיהם.

הסכם ממון הוא למעשה האופציה המשפטית הבטוחה ביותר עבור בני הזוג אשר יש בידה להקנות להם שקט נפשי ולוודא כי גם בשעת משבר לא תפגענה זכויותם והם יוכלו לסיים את הקשר הזוגי באופן הולם ומכבד את שני הצדדים.

עריכת הסכם ממון עוד טרם ברית הנישואין הוא הדבר הטוב ביותר והנכון מבחינת הצדדים. הסכם זה יסייע לצדדים לשמור איש איש על רכושו וגם יבטיח את זכויותיהם בעתיד בנוגע לרכוש משותף שיצברו.

מתי מומלץ לערוך הסכם ממון

היות והסכם ממון נועד להגן ולשמור על רכושם של בני הזוג אם וכאשר חלילה יחליטו לפרק את מערכת היחסים בינהם נראה כי כאשר לבני הזוג אין כל רכוש או נכסים אין משמעות להסכם הממון. יחד עם זאת כפי שנראה מיד, כאשר אחד מבני הזוג מביא עמו לתא המשפחתי נכסים או ממון מומלץ כי הסכם הממון יערך טרם הנישואין.

כאשר אנו בוחנים את המקרים הנפוצים בהם מומלץ לבני הזוג לערוך הסכם ממון אנו נמצא את האירועים הבאים:

  • אחד מבני הזוג מביא עמו לתא המשפחתי כסף ונכסים. במידה ולאחד מבני הזוג או לשניהם נכסים או ממון אשר צברו קודם לאירוע החתונה מומלץ לערוך הסכם ממון ולעגן בו את זכויותיהם ולבצע חלוקת רכוש ברורה במקרה של גירושין.
  • משפחתו של אחד מבני הזוג העבירה או מתכננת להעביר לבני הזוג מתנות כספיות או נכסים. במקרה שכזה, מומלץ לבן הזוג אשר משפחתו מעניקה את הנכסים או הכסף לערוך הסכם ממון אשר יפרט באופן מדויק מה יעלה בגורלם אם וכאשר יחליטו לסיים את מערכת היחסים בינהם.
  • אחד מבני הזוג או שניהם צפוים לקבל בקרוב ירושה שוות כסף או נכסים. פעמים רבות אחד מבני הזוג או שניהם צפוים לקבל ירושה מבן משפחה קרוב. במקרה זה, הסכם ממון נועד להגן ולשמור על זכויותיו של בן הזוג היורש כך שבמקרה חלילה של גירושין הנכס או הממון לא יחולק עם בן זוגו האחר במסגרת איזון משאבים בהתאם לחוק יחסי ממון.

מהו המועד לעריכת הסכם ממון?

ובכן, ניתן לערוך הסכם ממון כל אימת שבני הזוג רוצים בכך. אין כל מניעה כי הסכם ממון יערך ויחתם לאחר שבני הזוג באו בברית נישואין. יחד עם זאת, הדרך הנכונה ביותר והטובה ביותר היא לערוך את הסכם הממון טרם הקמת התא המשפחתי וטרם עריכת טקס הנישואין.

עריכת הסכם ממון בשלב הראשון של מערכת היחסים יסייע לבני הזוג בשלב מאוחר יותר לקבל את ההחלטה הנבונה ביותר אם וכאשר מערכת היחסים בינהם תקלע למבוי סתום והם יחליטו לפרקה. כמו כן, עריכת הסכם ממון בתחילת דרכם, ימנע מבני הזוג חיכוכים עתידים בנוגע לרכושם ונכסיהם שכן קיים כבר הסכם המפרט את מצבם.

כיצד משפיע הסכם ממון על צוואה וירושה

כפי שראינו קודם לכן, במסגרת הסכם ממון נקבעים הכללים וחלוקת הרכוש בין בני זוג אם חלילה יחליטו לסיים את מערכת יחסיהם. צוואה וירושה בשונה מהסכם ממון היא כלי משפטי המאפשר למוריש להוריש לאדם שיבחר את רכושו האישי בלבד ותו לא.

לדוגמה, בני הזוג אם יחלטו לערוך צוואה יוכלו להוריש במסגרתה אך ורק את חלקם היחסי ברכוש בהתאם להסכם הממון שערכו. בני הזוג לא יוכלו להוריש ליקירהם את חלקו של בן הזוג השני. מסיבה זו, מומלץ לבני הזוג ועל מנת שיחסיהם הכלכלים יהיו ברורים עד לפרטים הקטנים, לערוך במקביל להסכם הממון גם צוואה כך שניתן יהיה לדעת בבירור כיצד רכושם יחולק במקרה של מוות.

מה מכיל הסכם ממון

באופן כללי ניתן לומר כי הסכם ממון הוא למעשה הסכם הנערך בין שני בני הזוג כך שעל פניו ניתן לערוך הסכם זה בכל אופן שבני הזוג יבחרו. יחד עם זאת, הסכמי ממון רבים מכילים שלושה חלקים עיקריים ומרכזיים:

  1. בשלב ראשון הסכם הממון יעסוק ברכוש אשר בני הזוג הביאו עמם מחוץ לנישואין. בחלק זה יפורטו כל הכספים והנכסים השייכים לבן הזוג וכן יקבע מה יעלה בגורלם אם וכאשר יסתיים הקשר הזוגי בינהם.
  2. בשלב שני יפורטו התנאים וחלוקת הרכוש בנוגע לרכוש משותף של בני הזוג אשר יצברו במהלך חייהם. יש לזכור כי רכוש הנצבר במהלך חיי הנישואין יכול לעיתים להיות רב וגדול. חלק זה של הסכם הממון יעסוק בחלוקת הרכוש המשותף של בני הזוג.
  3. בשלב השלישי של הסכם הממון יפרטו בני הזוג איך וכיצד יחולקו נכסיהם ורכושם במקרה של גירושין או פרידה, איזה חלק יחולק שווה בשווה ואיזה חלק יינתן אך ורק לאחד מהם.

אין ספק כי התעסקות ביום שאחרי מערכת הנישואין או הקשר הזוגי היא דבר שאינו נעים ונוח לאף אחד. יחד עם זאת, הסכם ממון הוא הכלי המשפטי הבלעדי לוודא כי זכויותכם נשמרות גם במקרה בלתי צפוי של גירושין או פרידה.