מהו אימון אישי ?

קאוצי'נג הוא תהליך שמטרתו לתת לבן אדם כלים שונים אשר דרך פעולות אלה יהיה מסוגל להצליח לממש הפוטנציאל הטמון בו. תהליך זה הינו מלווה כל מיני תירגולים כאלה ואחרים שהמגמה שלהם לעורר את הבן אדם להכרה פנימית לקשייו, חסרונותיו בד בבד עם הכרת הכוחות הנפשיים הקיימים אצלו וכן מעלותיו. דרך התרגול בעזרת האימון אישי יודע …

מהו אימון אישי ? לקריאה »