מהו אימון אישי ?

קאוצי'נג הוא תהליך שמטרתו לתת לבן אדם כלים שונים אשר דרך פעולות אלה יהיה מסוגל להצליח לממש הפוטנציאל הטמון בו.

תהליך זה הינו מלווה כל מיני תירגולים כאלה ואחרים שהמגמה שלהם לעורר את הבן אדם להכרה פנימית לקשייו, חסרונותיו בד בבד עם הכרת הכוחות הנפשיים הקיימים אצלו וכן מעלותיו.

דרך התרגול בעזרת האימון אישי יודע אותו מתאמן לנהל בדיוק את המאורעות בחייו בטכניקה הנכונה, איך להתגבר על מעצורים מסוימים ולפתח יכולות וכישרונות שניחן בהם.

האמצעים שמקבל האדם המתאמן הולכים איתו כל מהלך חייו,ומסייעים לו לעמוד איתן מול האתגרים שיעבור בעתיד. להמשיך לקרוא מהו אימון אישי ?